والیبالیست های ایران و تمرین فوتبال در لیگ جهانی!

8 نظر

فوتبالشون بهتر از والیبالشونه :)))

کلا والیبال بازی کردن یادشون رفته

  • علی حیدری
  • 29 خرداد 1396

از بس والیبال بلدن فوتبال هم بازی می کنن

خب با روسیه هم فوتسال بازی میکردن شاید یه چیزی میشد!

  • سیدهادی میرتاج الدینی
  • 29 خرداد 1396

تازمانی معروف و رفقایش در تیم ملی باشند همین آش و همین کاسه

همین کارا رو کردن که نتیجه نگرفتن

میشد به جای فوتبال والیبال تمرین کنن که یازدهم نشن !

  • سیدرسول واعظی
  • 29 خرداد 1396

اگر فوتبال بازی می کردن حتما اول شده بودیم و تیم فوتبال هم والیبال بازی کند در والیبال اولیم