رکوردشکنی رئال در گلزنی خارج از خانه

رئال در زمین حریفان برگزار 56 گل به ثمر رسانده است که رکورد قبلی خود را که دو سال پیش با مربیگری انچلوتی به ثبت رسیده بود(53 گل در 19 بازی) شکست.

0 نظر