چینش دیوار دفاعی به سبکی نوین!

1 نظر

  • علی باجی
  • 24 ارديبهشت 1396

عاليه ولي در برابر شوت های قوی کارایی نداره