اهدای مدال برنز رضا اطری در کشتی آزاد قهرمانی آسیا

وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی آسیا 2017 - هند

0 نظر