مصاحبه کامیابی نیا بعد از جشن قهرمانی در لیگ

اختصاصی ورزش 3

1 نظر

  • رامتین زردان
  • 31 فروردین 1396

به نظرم خود باشگاه یه جشن قهرمانی برگزار کنه و اونجا از هانی نوروزی دعوت کنه تا از دل اون بچه در بیارن.