شوخی عجیب مهدی طارمی با عکس رامین رضاییان

4 نظر

چشونه ایناااااااااااا...این از لودگی ها و بی مزگی های دیشبشون...اینم از این...

این قهرمانی خیلی با کمک رامین رضاییان بود خیلی از بردای مهم به کمک اون بود. این ناسپاسی عواقب داره

قشنگ باید از دلو دماغمون درآرن با این لوده بازیا...

  • پدرام فرزانه
  • 29 فروردین 1396

خیلی نمکنشناسین!!!