کنایه ناخواسته بیرانوند به مهدی طارمی!

3 نظر

عمرا اگه ناخواسته باشه . خیلی دقیق بود و از پیش فکر شده

  • ابوالفضل جان بخش
  • 28 فروردین 1396

دروغ هم نگفت

  • بهرام تا
  • 28 فروردین 1396

خیلی موقعیت خراب میکنه