گلهای بازی گالاتاسرای 4-0 آدانااسپور (گلزنی پودولسکی)

سوپر لیگ ترکیه فصل 2017-2016

0 نظر