درگیری هواداران در بازی صنعت نفت آبادان - پدیده

3 نظر

  • علی اکبر رستم زاده
  • 29 بهمن 1395

آبادان مالدیوته

چه فشاری اومده به هواداری صنعت نفت، حق دارن،

آبروی ما رو بردن این آبادانیا