5 گل نیمار در مقابل پاری سن ژرمن

3 نظر

این نیمار دیگه اون نیمار نیست،بهتره بگیم این بارسا دیگه اون بارسا نیست متاسفانه...

  • 11اروپا.2آسیا .
  • 29 بهمن 1395

اون بارسایی که 3گانه گرفت به لطف مصدومیت های رئال بود وگرنه هیچی نبودن مخصوصا با اون باخت 3-1 الکلاسیکو.

  • بلوگرانا. بیانکونری.رد دویلز
  • 29 بهمن 1395

با مصدومیت و بدون مصدومیت حریف بارسا نیستید.بارسای امسال با بی تدبیری انریکه و خریدهای ضعیف به این روز افتاده.هرچند حریف همین بارسای ضعیف هم نیستید.