از قهر و آشتی استقلالی ها تا نقشه خوانی دایی!

آیتم کرنومتر (95/11/13)

3 نظر

  • رجا رضایی
  • 13 بهمن 1395

تیم بزرگ همیشه بزرگ و سالاره... حتی اگه بعضی ها نخوان. ۷۰ ساله سروریم....

  • نقی صدرایی
  • 13 بهمن 1395

دایی و پرسپولیس خواهند باخت.

  • آرمین نراقی
  • 14 بهمن 1395

هنوز باورم نمیشه چرا این هیئت مدیره استغفا ندادن!