القاب جالب بازیکنان دنیای فوتبال

1 نظر

اسب به ادریانو هیچ ربطی نداشت، اون قدرت بدنی و شوت محکم داشت، بیشتر به اسب آبی شبیه بود KIM Joo Sung لقب اسب وحشی رو داشت...