48 تیمی شدن جام جهانی تصمیمی مثبت یا منفی

3 نظر

  • فوتبال زیبا
  • 23 دی 1395

تصور کنین آلمان و برزیل از رو ناچاری باید با هندوستان یا حتی جزایر سلیمان بازی کنن...

  • مهدی اریان
  • 23 دی 1395

مثبت حداقل ایران راحت میره جام جهانی

  • Pouyan Amirnejad
  • 24 دی 1395

منفی منفی.۴۸ تا چیه دیگه