برخورد گرم پروین و دایی در ختم مرحوم کاظم سید علیخانی

1 نظر

جونم اسطوره های پرسپولیس اگه علی آقا دایی و علی آقا کریمی هم اختلافات رو بذارن کنار عالی میشه