پاس گل پودولسکی و گلزنی اشنایدر در بازی مقابل بورسااسپور

1 نظر

درود بر تیم محبوبم گالاتاسرای...درود بر لیگ خوب ترکیه...