آخرین تمرین ایران و مصاحبه با کیروش قبل از بازی با سوریه

مقدماتی جام جهانی - مرحله نهایی آسیا - گروه A

0 نظر