پیام علی پروین درباره اهانت به قبور سرخابی ها

2 نظر

استقلالیم ولی علی پروین رو به خاطر مرامش دوست دارم

ما آبیا هم دوست داریم تنها سلطان قرمز