مصاحبه کاشانی درباره جلسه با پروین و کلانی

2 نظر

500بار گفت باشگاه

  • رضاپرسپولیسی آذربایجان مشگین شهر
  • 28 مرداد 1395

زنده باد پرسپولیس کبیر.به امید خدا و به کوری چشم تیمهای حسودی که چشم دیدن موفقیت پرسپولیس رو ندارن امسال قهرمان میشیم.یاشاسین فقط پرسپولیسیم