مدال طلا و رکوردشکنی رحمان

در ضرب سوم سیامند رحمان برای بلند کردن 301 کیلوگرم اقدام کرد که با خطا همراه شد. کسب مدال طلا و رکوردشکنی سیامند رحمان مبارک باد.

0 نظر